Otto Skorzeny

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
13 G3:109:5666ay8717
21 G1:19:11CemKaraca8544
36 G6:151:8Ay8366
42 G2:222:4Ay8831
51 G G1:290:12Ay8944
63 G G3:289:10NOOBSHUT8944
74 G4:161:11888ay8602
85 G5:200:7NOOBSHUT8944
97 G7:186:13Ay8831
10Sömürge3:498:14Ay8426
11Sömürge1:290:15Ay8944
12Sömürge1:19:13Ay8366
13Sömürge1:206:14