kirlian

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
1HOS GELDINIZ dd2:115:15Ay cok korktum D8774
2ikinci2:231:15Ay8695
3ucuncu4:130:15Ay8944
4dorduncu3:269:15Ay8485
5besinci4:260:15Ay8602
6altinci3:94:15Ay8544
7yedinci1:411:15Ay8426
8sekizinci1:129:15Ay8366
9dokuzuncu1:255:15Ay8544
10onuncu1:415:15Ay8366
11onbirinci2:344:15Ay8485
12onikinci4:261:15Ay8426
13onucuncu9:399:15Ay8366