HaNCeR

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
1SAKA5:320:10L AYYYY8660
2SAVA5:141:9U AYYYY8888
3SEFA2:485:8O AYYYY8485
4SARA4:142:15U AYYYY8602
5SEMA3:142:10S AYYYY8485
6SEZA2:172:15S AYYYY8602
7SAYE3:80:14N AYYYY8944
8SENA4:330:15Z AYYYY8831
9SAKE3:426:9B AYYYY7937
10SARE1:59:8S AYYYY8366
11SAFA3:348:15S AYYYY8774
12SAKI1:443:15M AYYYY8660
13SANA5:45:15M AYYYY8246