Demayfo

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
1Terra Nova2:63:8Tsuki8660
2Mark Harrison2:65:15
3Zirkon Ulas2:64:11
4Terraforme2:61:7Tsuki Ni8366
5Andromeda2:61:10
6Charles Messier 872:61:11Tsukisan8485
7Kurenai2:61:12
8Entropi2:61:15
9Han2:64:7
10I R I2:61:8
11I S I2:64:8