yamyam

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
1AgresifYamyam1:413:6Ay8944
2KozmikYamyam1:413:5
3Yamiyamyam1:413:7
4junioryamyam1:413:11
5Emekliyamyam1:413:9
6Eskikurtyamyam1:413:10
7DEUTCU1:413:4
8Sömürge1:413:12
9Sömürge1:413:15
10Sömürge1:413:14
11Sömürge1:413:13