MitSukeTa Yo

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
1Gezegen-105:125:14Ay8888
2Gezegen-115:370:8Ay8426
3Gezegen-74:125:8Ay8660
4Gezegen-94:374:8Ay8602
5Gezegen-53:124:8Ay8774
6Gezegen-63:375:8Ay8366
7Gezegen-32:121:8Ay8888
8Gezegen-42:372:8Ay8660
9Gezegen-11:124:8Ay8544
10Gezegen-21:374:8Ay8888
11Gezegen-126:337:1Ay8602
12Gezegen-84:255:8Ay8717
13Gezegen-136:338:1Ay8944